SKANSKA


Galleriet är Skanskas aktuella projekt. Skanskas tre första kvarter, Solgränd, Fritiden och Urbani är inflyttade och klara.